Webbdesign & sökmotoroptimering för företag

Webbdesign & sökmotoroptimering

Eftersom internet har intagit en central del i våra liv har detta skapat utrymme för nya tillvägagångssätt för Svenska företags marknadsföring och försäljning. Innan den digitala revolutionen var marknaden betydligt mer lokal än vad den är i dagsläget, och marknadsföringen var i stort sett helt fokuserad på tryckta medier och diverse företagsevents.

Webbdesign som marknadsföring

I dag har nästan alla Svenska företag en egen webbplats. Alternativet – att inte finnas tillgänglig online över huvud taget är främmande för de allra flesta. I genomsnitt använder Svensken internet närmare tre timmar per dag, både i arbetet och som privatperson. Om man jämför kostnaden för att nå dessa personer med någon form av marknadsföring genom exempelvis TV-reklam är skillnaderna i pris svindlande höga. Internet gör det möjligt att rikta reklam mot specifika målgrupper, och kanske framför allt finns möjligheten att synas i en av de mest effektiva kanalerna av alla, nämligen Google. Över 90% av Svenskarna ”Googlar” när de söker information på internet, vilket har gjort att allt fler företag trängs om uppmärksamhet i Googles sökresultat. Oavsett om vi har planerat att genomföra ett köp via internet eller inte tenderar många av oss att använda internet för att jämföra priser innan vi tar något köpbeslut. Detta gör att i princip alla företag på något sätt kan använda internet till sin fördel i sin kommunikation med omvärlden. Sökmotoroptimering är ett vanligt sätt att arbeta på för att förbättra hemsidans ranking i sökresultaten. Att synas tidigt i Googles sökresultat är viktigt för många företag. Sökmotoroptimering handlar om att arbeta med “On page” och “Off-page” optimering.

Företagets grafiska profil

Webbdesign innefattar den egna hemsidan och den grafiska profilen. Hur man väljer att profilera sig har stor genomslagskraft för vilka vägar marknaden kommer att ta i framtiden. Ett företag som inte når fram med sitt budskap riskerar att förlora kunder till konkurrenter som lyckas bättre med detta. En hemsida ska i regel vara tydlig i vad den kommunicerar och vara strukturerad på ett logiskt sätt. Det finns flera bra exempel på stora återförsäljare av olika saker som lyckas betydligt sämre med sin e-handel. Inte sällan beror detta på att webbplatserna är krångliga, ologiska och säljer in företagets produkter på ett ineffektivt sätt. I den grafiska profilen är företags logotyp kanske det mest framträdande. En passande och seriös logotypdesign kan göra stor skillnad för vilka kunder som väljer att efterfråga dina tjänster och produkter. Ett vanligt fel är att logotypdesignerna innehåller för många detaljer och olika nyanser. Kommunikationen måste vara snabb och tydlig för att fungera på ett effektivt sätt. Exempelvis en hemsida som säljer billiga klockor behöver tänka på att ge besökaren till hemsidan just vad de utlovar. Varken mer eller mindre. Företagslån finns för både stora och små investeringar.

Bygg en enkel & logisk webbplats

Bygg webbplatsens startsida på ett så tydligt sätt som möjligt. Presentera både företaget och produkter/tjänster högt upp på startsidan och förklara varför ni är rätt företag att vända sig till. Framför allt inom branscher med hård konkurrens gäller det att genom att övertyga kunderna om att ni är den bästa och mest framgångsrika samarbetspartnern. Som marknadsförare måste man alltså sätta sig i kundens situation och kartlägga eventuella frågeställningar som kunder och hemsidebesökare kan tänkas ha.

Exempel på frågeställningar kan vara:

  • Vad erbjuder ditt företag?
  • Vad kostar produkten?
  • Hur fungerar eventuella leveranser?
  • Finns det några fraktkostnader?
  • Finns det några garantier för produkten?

Sälj in dig till kunden

Om ett företag kan tillgodose de viktigaste frågeställningarna handlar det sedan om att på olika sätt övertyga kunden om att ditt företag är trovärdigt på övriga plan. Endast ett fåtal aktörer inom varje bransch har marknadsfört sig tillräckligt för att vara känd för gemene man, och som mindre aktör är det därför viktigt att inte skapa tveksamheter hos kunderna.

För mer information om sökmotoroptimering och publicering av artiklar online, besök Webbs nyhetsarkiv online: http://webbs.se